Om mig

 

Jag är civ ing från Chalmers Tekniska Högskola och har 37 års erfarenhet från ett världsledande företag, Metso Paper / Valmet, som tillverkar avancerade maskiner och utrustning för cellulosaindustrin.

  • Välkommen

    Välkommen till www.thomaslindenau.com.